Praha 12

Městská část Praha 12

  • předseda
    Zbyněk Boublík
  • Praha12_místopředseda_bosák
    místopředseda
    Viktor Bosák