Starostové a nezávislí počítají s výdaji na komunální volby v přibližné výši 12 milionů korun. Vedle nákladů na reklamní plochy spadají do nákladů kampaně také další výdaje, a to drobné reklamní předměty a letáky, organizace kontaktní kampaně, roznos volebních novin do schránek a rozdávání v ulicích. Rozpočet je rozdělen na magistrátní kampaň a kampaň jednotlivých městských částí, kdy každá MČ řídí svůj vlastní volební rozpočet. 

Veškeré financování a přehled finančních příspěvků našich dárců je k nahlédnutí na transparentním účtu.

Transparentní účet pro komunální volby na Magistrát hl. m. Prahy najdete pod tímto odkazem.

Volební štáb k magistrátním volbám se skládá z Petra Hlaváčka, Davida Procházky, Kateřiny Arnotové, Ariny Dolgopolové, Davida Duška, Davida Kašpara, Jana Laciny, Pavla Dobeše, Tomáše Homoly. Volebním manažerem je Ivan Matejić. Účastní se také tajemnice pražského STANu, Klára Neumannová, vedoucí celorepublikové kanceláře Lucie Krejčová, celostátní volební manažer Jakub Šich a zástupci agentury Programmatic media, Roman Stolejda a Aneta Hanousková.

Koncept kampaně a program byl vytvořen interně, uvnitř naší strany, ale s exekutivní a výkonnou stránkou komunikace vypomáhá právě pověřená agentura Programmatic media. Mimo služeb agentury využíváme či jsme využívali také služeb externích spolupracovníků:

Daniel Vondra; Jan Vocel; Katka Eliášová; Filip Reinöhl; Matěj Tyč; Vít Batala; Lukáš Etzler; Šimon Ornest; Jitka Černá; Jakub Konečný; Pavel Česal; Hynek Glos; Ivana Poláková; AgE; BigMedia; Stem/Mark; Česká pošta; JCDecaux

Ke komunikaci využíváme primárně profily naší strany, naší krajské buňky, stránky městských částí a dále také profily kandidátů na magistrát i do městských částí.

Facebook:

STAN Praha 

Petr Hlaváček

Kateřina Arnotová 

David Procházka

Michal Biskup

Roman Bělor 

Arina Dolgopolová 

Zorka Starčevičová

Michael Šebek 

Radka Soukupová 

David Dušek

 

Instagram:

STAN Praha

Petr Hlaváček

David Procházka

Arina Dolgopolova

 

Twitter:

Petr Hlaváček

 

 YouTube:

STAN

Petr Hlaváček

 

Celkový volební účet včetně příjmů a výdajů zveřejníme pár dní po ukončení voleb.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.