Darovací smlouva

Starosty a nezávislé můžete podpořit klasickým bankovním převodem. Jediné, co musíte udělat, je vyplnit jednoduchou darovací smlouvu, kterou naleznete níže. Tu prosím dvakrát vytiskněte, vyplňte, podepište a zašlete nám ji na adresu STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, Malostranské nám. 266/5, 118 00 Praha 1 - Malá Strana.

Jakmile nám smlouva přijde, opatříme ji specifickým symbolem, podpisem a jednu kopii zašleme obratem zpět. Díky specifickému symbolu bude zřejmé, jakému kraji je konkrétní dar určen. Teprve až vám kopie přijde, můžete zadat bankovní příkaz k převodu.

Ve své bance zadejte příkaz k převodu na náš transparentní účet č. 2401286707/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte označení "dar", celé své jméno, datum narození a obec trvalého bydliště (pokud je dárcem fyzická osoba nebo OSVČ), nebo název firmy, IČ a sídlo (pokud je dárcem právnická osoba). Fyzické osoby (včetně OSVČ) uvedou jako variabilní symbol své datum narození (ve formátu ddmmrrrr), právnické osoby své IČ. Nezapomeňte uvést i specifický symbol, který bude uvedený na smlouvě, kterou jsme vám zaslali zpět.

Ze zákona musíme veškeré platby, které nesplňují výše zmíněné podmínky, vracet zpět odesílateli. Raději si prosím všechny údaje znovu překontrolujte.

Z usnesení předsednictva STAN nyní nepřijímáme dary od právnických osob.