1

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

1. náměstek primátora HMP pro oblast územního rozvoje a územního plánu, architekt

Architekt a urbanista, který v letech 2015 až 2016 vedl Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Od roku 2018 je prvním náměstkem primátora hlavního města Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu.

Do politiky vstoupil jako nestraník, aby přispěl k lepšímu fungování města. Město pro něj totiž není jen soustava domů a ulic, ale živý organismus, na který je potřeba pohlížet v celé jeho komplexnosti, pečovat o něj s důrazem na všechny oblasti života. Dokáže propojit profesionální pohled architekta a urbanisty s lidským přístupem, kterému nechybí pokora a úcta k tradičním hodnotám.