6

Ing. Michal Biskup

Ing. Michal Biskup
Vinoř (Praha 19/20)

starosta MČ, IT analytik

Je starosta MČ Praha-Vinoř, dříve byl místostarostou a zastupitelem. V profesním životě je programátor, IT analytik. Rád by prosazoval větší subsidiaritu ve všech směrech agendy státní správy. “Chci vnést do politiky
selský rozum a zkušenosti z místní samosprávy. Zároveň jako člověk, který se celý život zabýval IT, mohu pomoci při prosazování digitalizace státní správy a zvyšování digitální gramotnosti i IT bezpečnosti,”
říká. 

I přes to, co se stalo, zůstávají podle něho postuláty hnutí STAN stejné: Lidská práva, liberalismus, principy subsidiarity, omezování byrokracie, proevropské postoje. Tyto hodnoty nejsou samozřejmostí, jsou mu velice blízké a má stále smysl za ně stále bojovat. 

Chce zásadně změnit fungování firem „zřizovaných“ Prahou. TSK,
Technologie hl.m. Prahy, PVK, PVS, Operátor ICT a mnoho dalších se musí k městským částem chovat jako ke svým vlastníkům. Vycházet vstříc městským částem a jejím občanům. Ne jako dosud, hledat důvody proč něco nejde.