12

Doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

Doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

do června 2022 radní na MČ Praha 10 pro oblast financí a rozpočtu, vysokoškolská pedagožka

Lucie Sedmihradská je docentkou na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde se od dob svých studií věnuje výuce a výzkumu veřejných rozpočtů, financování obcí a fiskální transparentnosti.

Od roku 2016 je zastupitelkou MČ Praha 10 za Koalici VLASTA. V letech 2018 ž 2022 byla radní pro rozpočet, finance a dotace v MČ Praha 10, kde přispěla k uplatnění řady moderních postupů finančního řízení, zavedení centrálního nákupu energií na komoditní burze a zjednodušení administrativních procesů.