15

David Dušek

David Dušek
Praha 5

radní MČ pro sport, zahraniční vztahy a podporu podnikání, knižní vydavatel

Je členem Zastupitelstva, Finančního výboru, Komise podpory  podnikání a Komise sportu. V první řadě je ale sportovec tělem i duší. “Starám se o sportovní infrastrukturu, implementoval jsem projekt Aktivní město, kdy veřejné prostředky pomáhají rodičům platit stále se zvyšující náklady na sportování jejich dětí, zdigitalizoval jsem dotace do sportu. Mojí vizí je takové město, kde lze nejen žít a pracovat, ale také najít zábavu, zaběhat si v klidu v parku, zajít do kina, divadla, na koncert či výstavu. Tohle Praze nabízím já,” říká.

“Nadchl mě pragmatický přístup k vedení obcí hlavně mimopražských starostů. Bez ideologie se starají o to, aby jejich obec vzkvétala. Tito starostové a starostky jsou kořeny našeho hnutí. Chtěl bych, aby se i Praha a její Zastupitelstvo, i když se v mnohém liší, koncentrovala na ten čistý základní úkol - budovat a rozvíjet město, ve kterém se lidem bude dobře žít,” dodal.