Plán pro skutečně světovou metropoli

Plán pro skutečně světovou metropoli

Pohled Petra Hlaváčka

Stěhování do měst pokračuje a mladí lidé dnes mají možnost žít v podstatě kdekoliv, kde se rozhodnou. Praha stojí na rozcestí mezi bezvýznamným východoevropským skanzenem, odkud se odchází za lepším, a atraktivní středoevropskou metropolí na úrovni Vídně, Mnichova nebo Varšavy. Aby měla Praha perspektivu, musí být trochu světová. A my víme jak na to.

Plán pro skutečně světovou metropoli
 • Start-up, technologie, inovace
  • V minulém volebním období se podařilo
   • Dojednat umístění sídla EUSPA na Palmovce

   • Dále rozvíjet úspěšné Pražské kreativní centrum

  • V příštím volebním období
   • Založíme Prague Invest, organizaci, která bude propojovat pražské nápady a světový kapitál

   • Vybudujeme několik coworkingových center, které budou sloužit začínajícím startupům, například v Kasárnách Karlín. Pro některé můžeme využít i spolupráci se soukromým sektorem (PPP) v modelu D-M-O (design, maintain, operate)

   • Dojde k investiční participaci na inovativních projektech, které jsou mimo jiné využitelné pro fungování města

   • Berlín, Brusel, Vídeň, Kjóto nebo Chicago. To je jen letmý výčet partnerských měst Prahy se všemi navážeme větší spolupráci pro zprostředkování napojení na místní investory, obchodní partnery a zákazníky. Pomůžeme tak našim firmám při vstupu na zahraniční trhy

   • Spustíme městské dotační programy na podporu a participaci investičních příležitostí a nových míst pro tuzemské i zahraničí pracovníky

   • Vybudujeme sídlo EUSPA na Palmovce

   • Vedle sídla EUSPA vytvoříme popularizační science-centrum pro děti i dospělé, obě centra pak budou popularizovat vesmírný výzkum

   • Vytvoříme analýzu průmyslových ploch v Praze a vytipujeme lokality pro rozvoj technologických a inovativních firem

 • Kultura a cestovní ruch
  • V minulém volebním období se podařilo
   • Opravit barokní Clam-Gallasův palác pro potřeby Muzea hl. m. Prahy

   • Uspořádat mezinárodní architektonickou soutěž na Vltavskou filharmonii

   • Najít dohodu s UNESCO na principech ochrany a rozvoje historického centra

   • Po 20 letech zrekonstruovat divadlo Spirála

  • V příštím volebním období
   • Podpoříme pražské festivaly, které dokážou přitáhnout pozornost Evropy

   • Kultura se netýká pouze centra města, podpoříme budování kulturních institucí jako impuls pro tvorbu komunit po celém městě

   • Navážeme na úspěch NTK a podpoříme výstavbu nových moderních knihoven v městských částech, které budou sloužit jako veřejné studovny po vzoru Barcelony

   • Street Art a umění ve veřejném prostoru bude mít naši podporu, zjednodušíme způsob záborů a usnadníme tak lidem jeho užívání

   • Kultura musí být pro každého: knihovny a divadla bez bariér zdravotních či sociálních, dostupné i pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin

   • Podpoříme další rozvoj kreativního průmyslu, např. skrze kulturní inkubátory

   • Budeme usilovat o posílení flexibility vzdělávacího systému a zvýšení kompetencí umělců a kreativců pro uplatnění na trhu práce

   • Prověříme kandidaturu Prahy na pořadatele EXPO 2035

   • Připravíme Vltavskou filharmonii k výstavbě, aby se Praha stala opět centrem evropské kultury

   • Filharmonií to ale nekončí – ve spolupráci s architekty naplánujeme realizace dalších významných kulturních objektů

   • Praha musí podporovat špičkovou uměleckou kvalitu ať už ve svých organizacích nebo prostřednictvím dotačních programů

 • Energetika a cirkulární ekonomika
  • V minulém volebním období se podařilo
   • Zavést svoz bioodpadu, který sníží množství komunálního odpadu až o 30 %

   • Vybudovat největší třídící linku v Česku v Chrášťanech

   • Spustit novou linku Ústřední čistírny odpadních vod.

   • Prosadit ambiciózní klimatický plán s cílem do roku 2030 snížit emise CO2 o 45 %

   • Praha je prvním českým městem, které připravuje komunitní solární elektrárny

  • V příštím volebním období
   • Vybudujeme novou bioplynku, která z odpadu z restaurací udělá hnojivo a bioplyn, který může pokrýt jednotky procent pražské spotřeby

   • Podpoříme recyklaci materiálů ve stavebnictví, ty totiž tvoří většinu odpadů

   • Vytvoříme Pražskou solární elektrárnu – na střechách pražských domů – komunitně

   • Vybudujeme energocentrum v Bubenči, které může vytápět až třetinu Prahy

   • Holešovice, nejvíce zasažené tepelným ostrovem, napojíme i na letní systém chlazení z energocentra, aby lidé neohřívali vzduch klimatizacemi