Plán pro město 
v pohybu

Plán pro město v pohybu

Pohled Petra Hlaváčka

Víte, že většina Pražanů jezdí MHD, autem jezdí 28 % z nich, 14 % chodí pěšky a dnes skoro 2 % jezdí na kole? Naopak většina z 300 tisíc z Středočechů se každý den do Prahy dopravuje autem. Praha potřebuje velké investice do dopravní sítě. Spravedlivým způsobem, jak tyto prostředky rozdělit, by tak mohl být právě tento tzv. modal split. Největší díl by měl směřovat do rozvoje metra, tramvají, trolejbusů nebo třeba lanovek. Peníze se musí najít na další zlepšování silniční sítě, včetně dostavby městského okruhu. Nemalá část by ale měla také směřovat ke zvyšování komfortu pěších a cyklistů.

Plán pro město v pohybu
 • Autem
  • V minulém volebním období se podařilo
   • Přepracovat sporný návrh vnitřního městského okruhu na současnou stavbu citlivě zasazenou do města.

   • Poskytnout státu součinnost při přípravě Pražského okruhu (dálnice D0), i díky tomu tak úsek mezi D1 a D11 získal územní rozhodnutí.

   • Spolu s ŘSD výrazně přepracovat řešení severní části Pražského okruhu tak, aby bylo citlivě vsazeno do krajiny.

   • Opravit velkou část páteřních komunikací a mostů.

   • Úspěšně zkoordinovat rekonstrukci Barrandovského mostu, nejvytíženějšího mostu v Česku.

   • Vybudovat na Černém mostě největší P+R v Česku.

   • Rozjet spolupráci s naší hejtmankou ve Středočeském kraji na koordinovaném rozvoji sídel v okolí železnice, do budoucna tak předcházíme dalšímu nárůstu aut z regionu.

  • V příštím volebním období
   • Připravíme k výstavbě vnitřní Městský okruh.

   • ​​​​​​Budeme i nadále podporovat výstavbu vnějšího Pražského okruhu (dálnice D0), ale budeme požadovat kvalitní krajinářské úpravy okolo dálnice.

   • Vytvoříme systém inteligentního řízení provozu na radiálách, abychom byli schopní řídit příval aut ve špičce, to povede k plynulejšímu provozu na vnitřním okruhu.

   • Budeme pokračovat v opravách komunikací a mostů po Praze, budeme využívat nové technologie stavby, aby řidiči nepadali do děr od kanálů.

   • ​​​​​​Ve spolupráci se Středočeským krajem budeme budovat menší P+R na zastávkách vlaků po vzoru Mnichova a zároveň zkapacitníme příměstské vlaky.

   • Dobudujeme připravovaná P+R na Opatově, Zličíně nebo Butovicích. Velká P+R v Praze ale nemohou být jediným řešením, neboť se jedná o mnohem nákladnější řešení než menší parkoviště v regionu na vlaku.

   • ​​​​​Pro denní hodiny (8-17) zavedeme průchodnost modrých parkovacích zón pro rezidenty. Rezidenti tak budou moct například dojet na nákup a zaparkovat i v jiné městské části.

   • Budeme dbát na důslednou koordinaci stavebních uzavírek a budeme požadovat, aby s městem své práce koordinovalo i státní Ředitelství silnic a dálnic.

 • Pěšky a na kole
  • V minulém volebním období se podařilo
  • V příštím volebním období
   • Naším cílem bude síť páteřních a spojitých pěších a cyklistických promenád skrz celé město oddělených od automobilové dopravy, nikoliv kusá nesystematická řešení. Trasy budou budovány na bývalých železničních tratích a podél řeky a potoků. Praha není tak kopcovitá, když víte kudy ji projet.

   • Zahájíme výstavbu Vršovické drážní promenády

   • Připravíme výstavbu Drážní promenády na Praze 6 a promenádu na Nákladovém nádraží Žižkov.

   • Prověříme protažení Žižkovské drážní promenády až na Balabenku.

   • Postavíme první etapu Povltavské promenády mezi Trojou a Libní, druhá etapa bude zrealizována po dokončení Městského okruhu

   • Budeme pokračovat v drobných opatřeních jako nových přechodech nebo jejich zlepšování, která pomáhají lepší průchodnosti města.

   • Chodníky a přechody musí být bezbariérové a uživatelsky příjemné pro vozíčkáře, maminky s kočárky a další znevýhodněné. Ve výsledku to nakonec pomůže nám všem. Budeme prosazovat detaily jako správné typy materiálů, sklonů a napojení.

 • Veřejná doprava
  • V minulém volebním období se podařilo
   • Zahájit stavbu metra D včetně vylepšení podoby projektu.

   • Zahájit stavbu tří tramvajových tratí.

   • Připravit ke stavbě Dvorecký most.

   • Připravit ke stavbě Terminál Smíchov

   • Územně připravit lanovku do Troji a Bohnic.

   • Zahájit spolupráci se Správou železnic na městotvorné podobě železnice na letiště.

  • V příštím volebním období
   • Budeme pokračovat v budování metra D, včetně navazujících úseků.

   • ​​​​​​Budeme hledat vizi pro další rozvoj metra, včetně nové tangenciální linky E.

   • Postavíme Dvorecký most, posuneme přípravu Rohanský a Podbabský most.

   • ​​​​​Postavíme nové tramvajové tratě na Dědinu a Slivenec.

   • ​​​​​Připravíme k výstavbě tramvajové tratě Podbaba – Suchdol, na Nové Dvory, na Nákladové nádraží, do Komořan a k vysokoškolským kolejím Strahov.

   • Pokročíme v přípravě tratí na Jižní město, do Malešic, do Bohnic a do Čakovic.

   • ​​​​​​Budeme podporovat elektrifikaci autobusové dopravy, ať už formou elektrobusů nebo parciálních trolejbusů.

   • Budeme tlačit na co nejdřívější výstavbu metra S/Nového spojení II, tedy kapacitních železničních tunelů pod centrem Prahy. To umožní zkrátit interval až na 7,5 minuty ve špičce, příměstské vlaky linek S tak budou fungovat jako metro.

   • ​​​​​​Budeme podporovat výstavbu trati na letiště ve vysoké architektonické kvalitě, tak aby vhodně zapadla do struktury města.

   • ​​​​​Budeme podporovat výstavbu vysokorychlostních tratí, ale budeme požadovat jejich vhodné usazení do krajiny, aby nerušily místní obyvatele